Agriculture

The drones are also used in agriculture.​

Advanced technology collects and stores data, which are re-evaluated, thereby increasing the efficiency hospodářství.Tímto way not only saves money on unnecessary overuse of resources, but also can reduce the amount of these substances in areas at risk of moving into nearby rivers and streams.

Aplikace dronů v oblasti zemědělství může usnadnit monitorování a mapování pozemků.Časově i finančně zefektivní kontroly pěstebních operací, prorůstání a osychání plodin.Bezpilotním dronem zjistíme stav porostu po zasetí, přezimování, stanovení nadzemní hmoty odhad výnosu, výživový stav a poškození porostu.Zároveň může být bezpilotní dron využitý jako stroj pro postřik kapalných hnojiv, pesticidů, herbicidů pro menší plochy.