Zemědělství

Drony nacházejí uplatnění i v oblasti zemědělství.

Vyspělá technologie sbírá a ukládá data, která se zpětně vyhodnocují, a tím se zvyšuje efektivita hospodářství.Tímto způsobem se nejen ušetří peníze na nepotřebné nadužívání zdrojů, ale zároveň lze redukovat množství těchto látek v oblastech, kde hrozí jejich přesun do blízkých řek a potoků.

Aplikace dronů v oblasti zemědělství může usnadnit monitorování a mapování pozemků.Časově i finančně zefektivní kontroly pěstebních operací, prorůstání a osychání plodin.Bezpilotním dronem zjistíme stav porostu po zasetí, přezimování, stanovení nadzemní hmoty odhad výnosu, výživový stav a poškození porostu.Zároveň může být bezpilotní dron využitý jako stroj pro postřik kapalných hnojiv, pesticidů, herbicidů pro menší plochy.